FAU

Åpner dører

Styret har 2 representanter og 1-2 vararepresentanter pr. trinn. Disse velges normalt for 2 år av gangen. FAU skal sikre den lovfestede foreldremedvirkningen i skolen, og bidra både til kvalitetsutvikling og skolemiljø.