Hovedseksjon

FAU

Ravnekart

Styret har 2 representanter og 1-2 vararepresentanter pr. trinn. Disse velges normalt for 2 år av gangen. FAU skal sikre den lovfestede foreldremedvirkningen i skolen, og bidra både til kvalitetsutvikling og skolemiljø.
Møtedatoer: Første mandag hver måned.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU