Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

To av medlemmene i skolens elevråd vil inviteres til å delta i SMU-møter.

Medlemmer SMU 2021-2022:

Ansatte
Rachel Thelle (avdelingsleder sos.spes.ped.team) rachel.thelle@osloskolen.no
Cathrine Rauan (sosialpedagogisk rådgiver) cathrine.rauan@osloskolen.no 
Maria Evensen (verneombud) maria.evensen@osloskolen.no

Politikere 
Christen Andreas Wroldsen (MDG) - cawroldsen@gmail.com

Foresatte
Christine Elnæs - Christine.Elnaes@osloskolen.no
Inger-Lill Persett - ingerlill@gmail.com
Lisbeth Øyen-Andersen - Lisbeth.andersen@cappelendamm.no

Elever fra elevrådet 
Helia Jamshidimehr (elev, 10.trinn) hejaa005@osloskolen.no  
Adnan Ahmed Abdi (elev 10.trinn) adaba004@osloskolen.no