Skolemiljøutvalget

Seks glade elever

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

To av medlemmene i skolens elevråd vil inviteres til å delta i SMU-møter.

Medlemmer SMU 2019-2020:

Ansatte

Tonje Haug
Stina Skogrand
Rachel Thelle: Epost rachel.thelle@ude.oslo.kommune.no

Politikere

Erik Wegge Bergvik (MDG)
Varamedlem:
Christen Andreas Wroldsen (MDG)

 Foresatte

Christine Elnæs 1B
Anne-Marthe Indregard, 6A 
Ingvild Skjønsberg, 4B 

 Elever

Hovedrepresentant:
Amina Krpo, 6A
Varamedlem:
Mathilde Tyldum Castberg 7B