Hovedseksjon

Skolemelk for alle

Tine Skolemelk

Skolemelkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille melk som eleven får utdelt på skolen.

Teglverket skole tilbyr elevene forskjellige typer melk. Se utvalget og bestill skolemelk her.