Hovedseksjon

Godt kollegasamarbeid

Lærere på læreværelse
  • Vi bidrar positivt ved å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av felles oppgaver på skolen
  • Vi bidrar til elevenes læring ved å dele kunnskap og erfaringer
  • Vi samarbeider om undervisningen
  • Vi gjør hverandre gode