teglverket logo

Fakta om skolen

Teglverket skole ligger sentralt på Teglverkstomta i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkl. Aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. Første året startet vi med 9 klasser fra 1.-4.trinn + 18 elever på spesialavdelingen.

 

Skolen er samlokalisert med en stor og flott flerbrukshall og det har et attraktivt og spennende uteområde med mange muligheter for barn og unge, både på sommer- og vinterstid. Ikke minst har vi Teglverksdammen rett ved siden av oss som gir uante muligheter i forhold til læring.

Drawing of a city