Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Elevfravær

Du kan melde fravær for barnet ditt på tre måter:

1) Fravær via Skolemelding (app): 

Klikk på "Ny melding" > "Meld fravær".

Velg hvilket barn du skal melde fravær for. 

Velg dato/tid, trykk "Send".

2) Fravær via Skolemelding (Skoleplattform Oslo):
- Logg inn i Skoleplattform Oslo og send fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")


- Melder du fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer.


3) Fravær via telefon: 
Ring skolen på nummer 22 64 30 00.

NB! Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger!