Hovedseksjon

Våre baser

Ute i skolegården aldersblandet

1. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngangen på forsiden av skolen.
  • Har et baserom som i dag kùn brukes av AKS, samt at de bruker alle klasserom og grupperom til aktiviteter.
  • Har en baseleder og seks assistenter.

2. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngang fra trappetårn.
  • Har et baserom som er i sambruk med skolen, samt at de bruker alle klasserom og grupperom til aktiviteter.
  • Har en baseleder og seks assistenter

3. og 4.trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngang fra trappetårn.
  • Har et baserom som i dag kùn brukes av AKS, samt at de bruker alle klasserom og grupperom til aktiviteter.
  • Har en baseleder og fem assistenter. 

Alfa (spesialavdeling for multifunksjonshemmede)

Holder til i 1. etg med vinduer mot t-banen. Elever og foresatte skal alltid bruke inngang på kortsiden som vender mot tennishallen.  På denne siden er det avlastningssone for taxi.

Denne avdelingen er en del av det vi på Teglverket kaller PLUSS, en byomfattende spesialavdeling.
Alfa består av en egen stor base med kjøkken, samt mange spesialrom som sanserom, musikkrom, stellerom, stillerom, aktivitetssom og grupperom. Noen av rommene er i sambruk med Omega, mens andre brukes kun av Alfa.

Alfa består av en baseleder og syv assistenter.

Omega (spesialavdeling for psykisk utviklingshemmede)

Holder til i 1. etg med vinduer mot skolegården. Elever og foresatte skal alltid bruke inngang på kortsiden som vender mot tennishallen.  På denne siden er det avlastningssone for taxi.

Denne avdelingen er en del av det vi på Teglverket kaller PLUSS, en byomfattende spesialavdeling.
Omega består av en egen stor base med kjøkken, samt mange spesialrom som sanserom, musikkrom, stellerom, stillerom, aktivitetssom og grupperom. Noen av rommene er i sambruk med Alfa, mens andre brukes kùn av Omega.

Omega består av en baseleder og seks assistenter.

Aktivitetsskolen grønn logo