Hovedseksjon

Våre baser

Ute i skolegården aldersblandet

1. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngangen på forsiden av skolen, bak trappetårn B.
  • Har et baserom som i dag kùn brukes av AKS, samt at de bruker alle klasserom og grupperom til aktiviteter.

2. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngang fra trappetårn B.
  • 2. trinn har sambruk med skolen, og derfor ikke et eget baserom.

3. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngang fra trappetårn B.
  • 3. trinn har sambruk med skolen og har derfor ikke et eget baserom.

4. trinn

  • Elever og foresatte skal alltid bruke inngang fra trappetårn H.
  • 4. trinn har sambruk med skolen og har derfor ikke et eget baserom.

 

Alfa (spesialavdeling for multifunksjonshemmede)

Holder til i 1. etg med vinduer mot t-banen. Elever og foresatte skal alltid bruke inngang på kortsiden som vender mot tennishallen.  På denne siden er det avlastningssone for taxi.

Denne avdelingen er en del av det vi på Teglverket kaller PLUSS, en byomfattende spesialavdeling.

Alfa består av en egen stor base med kjøkken, samt mange spesialrom som sanserom, musikkrom, stellerom, stillerom, aktivitetsrom og grupperom. Noen av rommene er i sambruk med Omega, mens andre brukes kun av Alfa.

Omega (spesialavdeling for psykisk utviklingshemmede)

Holder til i 1. etg med vinduer mot skolegården. Elever og foresatte skal alltid bruke inngang på kortsiden som vender mot tennishallen.  På denne siden er det avlastningssone for taxi.

Denne avdelingen er en del av det vi på Teglverket kaller PLUSS, en byomfattende spesialavdeling.

Omega består av en egen stor base med kjøkken, samt mange spesialrom som sanserom, musikkrom, stellerom, stillerom, aktivitetsrom og grupperom. Noen av rommene er i sambruk med Alfa, mens andre brukes kùn av Omega.

Elevene på vår byomfattende spesialavdeling kan kjøpe AKS-plass fra 1. – 4.trinn, mens de får avgiftsfri AKS-plass fra 5. – 7.trinn.

Bydelen kan fatte vedtak for «fritidstilbud» (AKS-plass) fra 8. – 10.trinn for elever på u-trinn. Dette vil derfor være avgiftsfritt for foresatte.