Hovedseksjon

Positivt elevsyn

Åpner dører
  • Vi har høye ambisjoner for eleven
  • Vi  voksne har hovedansvaret for relasjonen
  • Vi snakker positivt til og om eleven
  • Vi vet at alle elever kan lære