Strategisk plan

Glade barn

Teglverket har tatt Ludvigsen utvalgets innstilling til regjeringen på alvor. På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som sammen bygger og produserer kunnskap.

For å møte arbeidsmarkedet som kommer trener elevene også på "å lære å lære". Elevene våre skal bli i stand til å ta tak i en idé og gjøre den om til handling, de skal evne å sammen med andre innhente informasjon og kunnskap for å skape ny kunnskap. Det betyr at vi som skole i mye større grad må legge opp til å gi elevene mulighet for dybdelæring gjennom problemløsende og analytiske oppgaver. 

Vi har også stort fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og digitalkompetanse, samt fokus på Teglverkets standard for "den gode timen". Læringsaktivitetene vil være elevsentrerte, og det vil være elevene som i større grad skal innhente informasjonen og kunnskapen, snarere enn "å få den servert" av læreren. Læreren viser vei og designer læringsløpet sammen med elevene. På Teglverket har derfor ikke elevene hver sin lærebok. Men elevene har hvert sitt nettbrett og tilgang til et rikt utstyrt bibliotek.

 Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi skal skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på at barna får den beste opplæringen.