Hovedseksjon

AKS på TGV

AKS

Dagen vår er lagt opp slik:

 •          Overtar elevene i klasserommet eller ute i skolegården
 •          Servering av mat, frukt og grønt
 •          Utelek med frilek og organiserte aktiviteter
 •          Kurs/velgerom inne
 •          Hentetid/hjemsending

Kurs

Vi ansetter assistenter som brenner for noe de kan undervise elevene i. Baselederne og assistentene planlegger og gjennomfører kurs som stort sett forgår én dag per uke.

Baseleder sender ut en kurskatalog i starten av et semester og elevene kan stort sett melde seg til 1 – 2  kurs per uke. I noen tilfeller tillater vi flere kurs.

Merk at 1.trinn ikke avholder kurs før etter jul, da vi bruker hele første semester på å bli kjent med hverandre og skolen.

Vi har hatt mange spennende kurs opp igjennom årene. Eksempler på det er:

 •          Allidrettskurs
 •          Fotballkurs
 •          Sykurs
 •          Matlagingskurs
 •          Turnkurs
 •          Opplev Oslo-kurs
 •          Instrumentopplæring
 •          Kor
 •          Klipp og lime-kurs
 •          Sløyd-kurs
 •          Kodekurs
 •          Svømmekurs
 •          Forskningskurs
 •          Filosofikurs
 •          Yogakurs

Lista er lang over historiske kurs, men det er klart at NOE SPENNENDE VIL SKJE!

Kursene vi tilbyr på de ulike trinnene vil altså variere etter kompetansen vi har blant de ansatte.

Velgerom

Velgerom foregår når elevene er inne. De ansatte setter opp ulike tilbud daglig til elevene, gjerne med elevmedvirkning. Vi ser også an hva som fenger akkurat den basen.

Eksempler på velgerom er:

 •          Gymsal
 •          Perlerom
 •          Konstruksjonsrom
 •          Musikkrom m/ dans eller karaoke
 •          Tegnerom
 •          Formingsrom
 •          Rollespillrom

Noen ganger setter de ansatte opp «Hemmelig rom». Da vet ikke elevene hva som skal skje på rommet, men de vet det er en wow-aktivitet. Dette er alltid veldig spennende.

Baseområdet vil alltid være åpent med ulike bordaktiviteter, men det er kun 1.trinn som har et eget rom som fungerer som «base». De andre trinnene har sambruk.

Mat

AKS serverer mat hver dag. Stort sett får elevene brød, nystekte rundstykker eller knekkebrød med et variert sortiment av pålegg.

I tillegg får elevene frukt og grønnsaker daglig.

På fredager hender det elevene får pannekaker eller ostesmørbrød.

Maten på AKS er definert som et mellommåltid. Dersom ditt barn trenger ekstra mat, ta med ekstra mat i matboksen.

Merk at vi ikke serverer mat i skolefrie uker (høstferie, vinterferie osv.)  Da må elevene ha med seg to matpakker. Dette fordi vi ofte er på turer og har organiserte aktiviteter i skolefrie uker.

Utetid

I utetid får de ansatte utdelt ulike soner de skal inspisere. Noen ansatte har også ansvar for å sette i gang aktiviteter.

Vi har en stor skolegård der elevene har tilgang til flere ulike aktiviteter, som sandkasse, klatrestativ, husker, busker, kratt, fotballbane, basketballbane, pingpongbord, sykler og ake-/sklihauger.

Vi har ofte med musikk ut og byr gjerne opp til show, karaoke og dansing.

I utetid er alle elevene sammen, fra 1. – 4.trinn. Da kan man skape vennskap på tvers av trinn, samt leke med eventuelle søsken.