Hovedseksjon

PPT og logoped

Skolens PPT- rådgiver er Adise Latifi, epost: adise.latifi@osloskolen.no
Skolens PPT- rådgiver med ansvar for spesialgruppen er Kevin Alvaro,
epost: Kevin.alvaro@osloskolen.no  
Skolens logoped er Julie Vildgren, epost: Julie.vildgren@osloskolen.no

Om PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

Den skal gi skoler råd og veiledning for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det, og bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring.

Hva gjør PP-tjenesten? PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

De skal også gi individrettet støtte, sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for elever som har behov for det.

Mer info om PP- tjenesten kan du lese på Oslo kommunes nettsider