Hovedseksjon

Valgfag

Elevene skal velge valgfag på ungdomsskolen. Valgfagene skal bidra til å øke motivasjon og mestring hos ungdomsskoleelevene. På Teglverket skole vil vi tilby fire av de fem valgfagene på lista under. Vi gjør en vurdering av hvilke fire fag etter læreres kompetanse og elevenes valg.

Elevene velger ett valgfag. For hvert år på ungdomsskolen gjør elevene et valg. De kan velge å ha samme valgfag i alle tre årene eller de kan velge å bytte etter 8. eller 9. De får vurdering med karakter hvert år. Elevene er ikke garantert å få sitt førstevalg og vi ber derfor elevene om å prioritere ønsker i rekkefølge 1-3 i IST.

·      Teknologi i praksis 

·      Design og redesign

·      Fysisk aktivitet og helse

·      Programmering

·      Demokrati i praksis

For å lese mer om valgfagene, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside