Valgfag

Elevene skal velge valgfag på ungdomsskolen. Valgfagene skal bidra til å øke motivasjon og mestring hos ungdomsskoleelevene. På Teglverket skole vil vi tilby fem av de seks valgfagene på lista under. Vi gjør en vurdering av hvilke fem fag etter læreres kompetanse og elevenes valg.

Elevene velger ett valgfag. For hvert år på ungdomsskolen gjør elevene et valg. De kan velge å ha samme valgfag i alle tre årene eller de kan velge å bytte etter 8. eller 9. De får vurdering med karakter hvert år. Elevene er ikke garantert å få sitt førstevalg og vi ber dere derfor om å prioritere ønsker i rekkefølge 1-4 på svarslipp sendt i skolemelding/post.

  • Teknologi i praksis 
  • Medier og informasjon
  • Design og redesign
  • Sal og scene
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv

For å lese mer om valfagene, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside