Hovedseksjon

Valgfag

TekstBilde fra: https://valgfag.treveven.no/nyhetsbrev/nyhetsbrev.html

Elever på ungdomstrinnet skal ha opplæring i valgfag 90 minutter per uke både på 8., 9. og 10 årstrinn. Undervisningen gjennomføres i aldersblandede grupper på tvers av de tre trinnene.

Elevene skal søke om plass på valgfag hvert skoleår, og setter opp tre ønsker i prioritert rekkefølge.

Elevene vil få innfridd ett av de tre valgene de har satt opp. På en del grupper vil det være begrensning på antall elever. I hvilken grad elevene får sine valg innfridd vil også begrenses av antall elever som ønsker de enkelte fagene, da skolen av pedagogiske og økonomiske hensyn ikke setter i gang små grupper. Ved tildeling prioriteres først 10. trinn, deretter 9. trinn og 8. trinn. Slik øker sjansen for at alle får et år eller to med faget de ønsker seg mest.

 

 Frist for å levere ønsker for skoleåret 2024-2025 er fredag 31. mai 2024.

NB! Elever som ikke sendt inn sitt valg innen fristen, får tildelt et valgfag det er ledig plass på.

 

Valgfag har vurdering med karakter, og teller til inntak på videregående skole. Dersom eleven har samme fag alle tre år på ungdomsskolen, blir den siste karakteren man får i faget en standpunktkarakter. Har man forskjellige fag gjennom de tre årene på ungdomsskolen, regnes et gjennomsnitt av de avsluttende terminkarakterene i faget.

 

Valgfagene som tilbys er:
- Design og redesign
- Friluftsliv
- Fysisk aktivitet og helse
- Innsats for andre
- Internasjonalt samarbeid
- Medier og kommunikasjon
- Produksjon for scene
- Programmering
- Teknologi og design
 

For å lese mer om valgfagene, se Utdanningsdirektoratets hjemmeside