Hovedseksjon

God IKT-kompetanse

Halvårsvurdering

Å ha IKT-kompetanse fremheves som sentralt fremover både av norske organisasjoner og i internasjonal litteratur om fremtidskompetanser. Vi skal derfor sette våre elever i stand til å benytte IKT som gode verktøy i læringsprosessen.

Teglverket skal bruke læringsbrett (iPad) som verktøy fordi:

  • Lett tilgjengelig
  • Intuitivt
  • Motiverende
  • Gir gode samarbeidsmuligheter
  • Støtter flere læringsstiler og læringsstrategier
  • Gir gode muligheter for tilpasset undervisning