Hovedseksjon

Lokal standard og forskrift

Det er svært viktig å sette seg inn i TeglAs lokale standard samt forskriften for vår aktivitetsskole.

I forskriften finner du mye nyttig informasjon om blant annet plass, regulering av plass, formål og driftstyrets rolle.

Lokal standarden finner du her.

Forskrift finner du her

Rammeplan for SFO