Lokal standard for TeglA

Aktivitetsskolen grønn logo

Hva kan vi forvente av elevene, hva forventes av foresatte og hva kan forventes av de ansatte på TeglA.

Standarden finner du her.