Hovedseksjon

Skolehelse- og tannhelsetjenesten

Helsesykepleier

Helsesykepleier har som oppgave å fremme helse og trivsel og bidra med råd og veiledning av elevene knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse.
Helsesykepleiers kontor ligger sentralt i 2. etasje.
Vi er tilgjengelig mandag-fredag 08:30-14:30.
Faste møter utenfor huset er hver tirsdag fra 08-12, andre avvik ved kurs og møter kan forekomme.

Alle er velkommen til å ta kontakt ved å komme innom på skolen, eller ta kontakt på telefon/mail.

På Teglverket jobber:

Helsesykepleier: Mikael Løvbrøtte (Tilstede 1.- 7. trinn, mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdag tilgjengelig på tlf. 
Tlf: 969 44 135
mikael.lovbrotte@bga.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Aud Moen (Tilstede: Barnetrinnet mandager og torsdager)
Tlf: 47788192
aud.moen@bga.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Ola Petter Deildok (Tilstede: Ungdomstrinnet, man, tirs, ons og fredag)
Tlf. 47788205
ola.petter.deildok@bga.oslo.kommune.no 

 

Skolehelsetjenestens tilbud

1.trinn: Skolestartsamtale med vekt, høydemåling og hørselstest. Synstest ved indikasjon. Alle barn og foreldre vil få innkalling i ranselpost i løpet av skoleåret.
2.trinn: Vaksinering DTP-som er en oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3.trinn: Vekt- og høydemåling samt oppfølging på indikasjon. Helseinformasjon om sunn mat, fysisk aktivitet og sunne tenner.
5.trinn: Tilbud om samtalegrupper om pubertet.
6.trinn:
Vaksinering MMR-som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. 
7.trinn: Vaksinering HPV-som beskytter mot livmorhalskreft. Den består av 2 doser i løpet av ett år. Jenter og gutter får tilbud.
På alle trinn:
Elever som mangler barnevaksiner får tilbud om fullvaksinering.
- Tilbud om individuell oppfølging og samtaler
- Tilbud om foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet drive forebyggende helsearbeid som knytter seg til elevens totale livssituasjon. Ved sykdom og skade henvises eleven til fastlege/legevakt.

Helsykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsykepleier samarbeider med skolens lærere, sosiallærere, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, psykolog og familieveileder, ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen. Helsesykepleier kan henvise til andre faginstanser som øyelege, psykolog og lege. 

Helsesykepleier er tilgjengelige for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning og oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til samarbeidsinstanser. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. helsepersonelloven).

For mer informasjon om skolehelsetjenesten, se Oslo kommunes nettsider

Tannlegetjenesten

Barn og unge har gratis tannbehandling ut det året de fyller 18 år, med unntak av tannregulering. Barn blir regelmessig innkalt til tannhelsekontroll fra de er ca. 3 år gamle.

Hvis barnet er under 3 år gammelt kan det få tannbehandling etter henvisning fra helsestasjon eller ved direkte henvendelse. Tannhelsetjenesten samarbeider med helsestasjonene om råd og veiledning

For mer informasjon om tannlegetjenesten, se Oslo kommunes nettsider

Arbeidsplassvurdering ved bruk av iPad

Temaer som mange ønsker å snakke om:

 • Trivsel
 • Mobbing
 • Trist/ lei seg - trenger du en voksen å snakke med?
 • Når foreldrer skiller seg
 • Syn/ hørsel
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Spiseproblemer
 • Pubertet
 • Forelskelse/ kjærlighet
 • Seksuell helse
 • Vansker hjemme, med venner?
 • Omskjæring
 • Tvangsekteskap
 • Rus
 • Overgrep