Skolehelse- og tannhelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier har som oppgave å fremme helse og trivsel og bidra med råd og veiledning av eleven knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleier har åpen dør, men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Helsesykepleier kan henvise til andre faginstanser som øyelege, fysioterapeut, psykolog og skolelege. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Kontoret er åpent hver dag med unntak fredag.

Helsesykepleier på Teglverket er Anne Engesmo
Telefon: 916 41 817
anne.engesmo@bga.oslo.kommune.no

 

For mer informasjon om skolehelsetjenesten: klikk her 

 

Tannlegetjenesten

Barn og unge har gratis tannbehandling ut det året de fyller 18 år, med unntak av tannregulering. Barn blir regelmessig innkalt til tannhelsekontroll fra de er ca. 3 år gamle.

Hvis barnet er under 3 år gammelt kan det få tannbehandling etter henvisning fra helsestasjon eller ved direkte henvendelse. Tannhelsetjenesten samarbeider med helsestasjonene om råd og veiledning

For mer informasjon om tannlegetjenesten: Klikk her