Skolehelse- og tannhelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesøster har som oppgave å fremme helse og trivsel og bidra med råd og veiledning av eleven knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesøster har åpen dør, men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Kontoret er åpent mandag, tirsdag, torsdag og annenhver fredag 0830-1500.

Helsesøster på Teglverket er Kjersti Slinning  
kjersti.slinning@bga.oslo.kommune.no          

Telefon: 90410621

For mer informasjon om skolehelsetjenesten: klikk her 

 

Tannlegetjenesten

Barn og unge har gratis tannbehandling ut det året de fyller 18 år, med unntak av tannregulering. Barn blir regelmessig innkalt til tannhelsekontroll fra de er ca. 3 år gamle.

Hvis barnet er under 3 år gammelt kan det få tannbehandling etter henvisning fra helsestasjon eller ved direkte henvendelse. Tannhelsetjenesten samarbeider med helsestasjonene om råd og veiledning

For mer informasjon om tannlegetjenesten: Klikk her