Skolens historie

Teglverktomta før og nå

Teglverket skole er en barne- og ungdomsskole i Oslo, bygget på den gamle teglverkstomta ved siden av Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet offisielt 24. august 2015 med elever på 1. – 4. trinn, og har siden da utvidet med ett trinn hvert år. Skoleåret 2020-2021 har skolen elever på 1. – 9. trinn. Skolen skal utvide med 10. trinn neste skoleår og blir en fullskala 1-10 skole fra høsten 2021, med ca. 800 elever.

Hovin Teglverk (1893-1967) lå på det samme området og er bakgrunn for navnet Teglverket skole. Teglverksdammen er del av Hovinbekken som renner like ved skolen, og legger til rette for en bredde av læringsmuligheter.

Byggingen av skolen startet 17. juni 2013 med et areal på 12.500 kvadratmeter, inkludert en stor flerbrukshall. Skolen har aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling for 20 elever med spesielle behov.

Foto viser Teglverks-tomta før og nå