Hovedseksjon

Kontakt AKS

Telefon direkte:

1. trinn: 476 31 536
2. trinn: 476 70 099
3. trinn: 902 24 756
4. trinn: 476 23 704

Omega: 476 37 499
Alfa: 476 31 862

Epost:

AKS-leder: 
Janne Beck Engebretsen

Baseleder 1.trinn:
Jonna M. Ropstad
jonna.ropstad@osloskolen.no

Baseleder 2.trinn:
Sophie Strøm
sophie.strom@osloskolen.no

Baseleder 3. og 4.trinn:
Ronja Eriksen
ronja.eriksen@osloskolen.no 

Baseleder spesialavdelingen
Malen Simonsen Renden
malen.renden@osloskolen.no