Hovedseksjon

Språk- og fordypningsfag

Elevene velger ett fremmedspråk eller ett fordypningsfag. Dette valget gjelder for alle tre årene på ungdomstrinnet. Faget blir, som de andre fagene på ungdomstrinnet, vurdert med standpunktkarakter i 10. trinn og man kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

Konsekvenser for videre studier:

Alle utdanningsprogram i videregående skole kan søkes uavhengig av om elevene velger fremmedspråk eller språklig fordypning.

Elever som tar studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) 

  • som velger fremmedspråk, kan velge å fortsette med samme fremmedspråk eller starte med et nytt fremmedspråk og ha det i to (ev. tre) år.
  • som velger språklig fordypning, må starte med et nytt fremmedspråk og ha språket i tre år

Elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole skal ikke ha undervisning i fremmedspråk.

Lenker:

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i engelsk fordypning