Hovedseksjon

Språk- og fordypningsfag

Opprettelse av språkgrupper forutsetter tilstrekkelig antall søkere til det enkelte språkfag.

Elevene velger ett fremmedspråk eller ett fordypningsfag. Dette valget gjelder for alle tre årene på ungdomstrinnet. Faget blir, som de andre fagene på ungdomstrinnet, vurdert med standpunktkarakter i 10. trinn og man kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

Konsekvenser for videre studier:

Alle utdanningsprogram i videregående skole kan søkes uavhengig av om elevene velger fremmedspråk eller språklig fordypning.

Elever som tar studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) 

  • som velger fremmedspråk, kan velge å fortsette med samme fremmedspråk eller starte med et nytt fremmedspråk og ha det i to (ev. tre) år.
  • som velger språklig fordypning, må starte med et nytt fremmedspråk og ha språket i tre år

Elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole skal ikke ha undervisning i fremmedspråk.

Lenker:

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i engelsk fordypning