Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo

Morgenåpning: 07.30 - 08.30

Ettermiddag: Fra skoleslutt - 16.45

Sommeråpning 2018:

Sommer-AKS starter f.o.m  22.juni t.o.m 29.juni.
Vi holder stengt hele juli.
Vi åpner onsdag 1. august og har sommer-AKS frem til 17. august.

Første skoledag er 20. august.