Hovedseksjon

Åpningstider

Morgenåpning: 07.30 - 08.30

Ettermiddag: Fra skoleslutt - 16.30