Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo

Morgenåpning: 07.30 - 08.30

Ettermiddag: Fra skoleslutt - 16.45

Sommeråpning 2019

Sommer-AKS starter f.o.m  24. juni - 28. juni 2019
Vi holder stengt hele juli.
Vi åpner onsdag 1. august og har sommer-AKS frem til 16. august.

Første skoledag er 19. august.