Hovedseksjon

Veileder for samarbeid hjem-skole

Skole-hjem samarbeid

Engasjerte foresatte gir bedre læring!

For Teglverket skole betyr engasjerte foreldre mye. Vi ønsker oss gode dialoger knyttet både til skole, helse og fritid slik at vi sammen kan gi elevene et godt opplæringstilbud og en trygg og god oppvekst.

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider

Veileder for samarbeid hjem-skole