Klage på karakterer

På Teglverket skole settes alle standpunktkarakter på slutten av 10. trinn, bortsett fra mat og helse, som settes på slutten av 9. trinn og valgfagskarakterer for de elevene som bytter valgfag etter 8. og/eller 9. trinn.

Les mer om klageretten på Oslo kommunes hjemmesider:

Klage på standpunktkarakter:

oslo.kommune.no - klage på standpunktkarakter

Klage på eksamenskarakter:

oslo.kommune.no - klage på eksamenskarakter

 

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Orientering om retten til å klage på karakterer:

fylkesmannen.no - orientering om retten til å klage på karakter - våren 2020.pdf