Hovedseksjon

Klage på karakterer

På Teglverket skole settes alle standpunktkarakter på slutten av 10. trinn, bortsett fra mat og helse, som settes på slutten av 9. trinn og valgfagskarakterer for de elevene som bytter valgfag etter 8. og/eller 9. trinn.

Les mer om klageretten på Oslo kommunes hjemmesider:

Klage på standpunktkarakter:

oslo.kommune.no - klage på standpunktkarakter

Klage på eksamenskarakter:

oslo.kommune.no - klage på eksamenskarakter

Klikk på PDF fil oppe til høyre for å lese Statsforvalterens orientering om retten til å klage på karakterer.