Hovedseksjon

Vår byomfattende spesialavdeling, PLUSS

Årstidstreet PLUSS

PLUSS-avdelingen på Teglverket skole er et tilbud fra 1.–10. trinn for elever med multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming.

PLUSS  er delt opp i to avdelinger, Alfa og Omega, der det tilsammen kan gå 20 elever.

Alfa – for elever med multifunksjonshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikktearapeuter og assistenter. Alfa får også tett oppfølging av fysioterapeut som arbeider på skolen to dager i uken.

Sakkyndig vurdering fra PPT legges til grunn for elevenes IOP, og denne omfatter hele skoledagen. Den enkelte elevs timeplan sikrer en fast struktur gjennom dagen og uka, og er ment å gi elevene forutsigbarhet og  tilpasset faglig progresjon. 

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i helårsplaner.

Som en del av fysioterapitilbudet får enkelte elever rideterapi og bassengterapi i oppvarmet basseng.

Omega – for elever med PUH

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeuter og assistenter.

Sakkyndig vurdering fra PPT legges til grunn for elevenes IOP, og denne omfatter hele skoledagen. Den enkelte elevs timeplan sikrer en fast struktur gjennom dagen og uka, og er ment å gi elevene forutsigbarhet og  tilpasset faglig progresjon.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, generelle læringsmål i lesing og skriving, samt tallforståelse (for enkelte), samhandling, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i helårsplaner.

Elevene på Omega bruke nettbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver.

Omega er mye på tur i nærmiljøet, på turer til attraksjoner rundt om i Oslo, samt i skog og mark.