Hovedseksjon

God klasseledelse

Elever og Ina

Kjennetegn:

  • Vi voksne er gode rollemodeller
  • God relasjon mellom lærer og elev
  • Positivt elevsyn
  • Høyt læringstrykk
  • God struktur på timene
  • God arbeidsro
  • God orden i klasserommet
  • Tydelige og kjente regler og konsekvenser