Hovedseksjon

Rådgiver og miljøteam

Rådgiver for ungdomstrinn

Reidun Marie Larsen reidun.larsen@osloskolen.no

Rådgiver for ungdomsskolen har et særskilt ansvar for å informere om videregående skole, og å gjøre overgangen dit lettest mulig. Rådgivers oppgaver er blant annet å ha veiledningssamtaler gruppevis eller enkeltvis med elevene, bistå med å fylle ut søknad til videregående skole og å hjelpe elevene med å finne relevant informasjon.

Rådgiver har også ansvar for å holde i samarbeid knyttet til elevoppfølging internt på skolen. Dette gjelder samarbeid mellom miljøteamet, kontaktlærere, helsesykepleier og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser. Dette kan være politi, barnevern, PPT, BUP og andre sosiale tjenester.

Videre har rådgiver ved Teglverket skole ansvaret for deler av spesialundervisningen. Utover å henvise enkeltelever til PPT for utredning, innebefatter stillingen også å veilede lærere i forbindelse med spesialundervisning, skriving av IOP og årsrapporter.

 

Ungdomstrinnets miljøteam

Miljøteamet består av to miljøterapeuter/miljøarbeidere, samt en lærling og assistenter.

Hovedoppgaven til miljøteamet er å være ekstra voksenkontakter for elevene og å hjelpe dem til å finne seg til rette på skolen. Målet er at elevene skal trives på skolen og ha størst mulig utbytte av sin skolegang.

Miljøteamet organiserer aktiviteter både i og etter skoletid, og følger opp enkeltelever og grupper.

 

Kontaktinfo til miljøteamet:

Irma Radoncic irma.radoncic@osloskolen.no

Isam Bajja isam.bajja@osloskolen.no

 

 

Reidun Marie Larsen