Hovedseksjon

God vurderingskultur

Vi skal skape en kultur for å gi og få konkrete og presise fremover- og tilbakemeldinger som en integrert del av hverdagen.