God vurderingskultur

Lærer i klasserom

Vi skal skape en kultur for å gi og få konkrete og presise fremover- og tilbakemeldinger som en integrert del av hverdagen.  

 Lærerne skal følge en MOOC (Massive Open Online Course) som er et nettkurs innen skolebasert vurdering for læring. Mål: Vi skal bli en lærende organisasjon!