Hovedseksjon

Lesing og skriving

Å kunne skrive handler om å kunne ytre seg forståelig på en hensiktsmessig måte om ulike emner, å kunne kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring.

På Teglverket skal vi:

-       lytte og skrive oss til lesing, med nettbrett som et av våre viktigste verktøy

-       bruke veiledet lesing som en metode