Hovedseksjon

Drømmeskolen

Voksne for barn

Vi har elevmentorer på 10. trinn som fungerer som faddere for 8.trinn og som også skal jobbe for bedre inkludering og trivsel for alle elevene på skolen. Elevmentorene samarbeider med lærere, rådgiver og ledelsen.

Drømmeskolen er en skoleomfattende modell for å jobbe med det psykososiale læringsmiljøet i ungdomsskole og videregående opplæring ut ifra et helsefremmende perspektiv. Målet er å utvikle en skole hvor elevene blir sett og får brukt ressursene sine i et læringsmiljø som fremmer god psykisk helse for den enkelte elev.

Drømmeskolen skal i tillegg bidra til å:

  • gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen
  • styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære
    rammer i skolen
  • styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon


Mer informasjon finner du ved å klikke denne lenken til organisasjonen Voksne for barn, https://vfb.no/