Hel- og halvdagsplass & feriepåmelding

Aktivitetsskolen grønn logo

Hel- og halvdagsplass

Selv om du kun benytter Aktivitetskolen deler av en måned må du betale for hele måneden. Det er ingen søskenmoderasjon.

Inntekt over 370 320 kroner

  • Heldagsplass 2848 kroner
  • Halvdagsplass 1925 kroner

Inntekt fra 208 305 til 370 319 kroner

  • Heldagsplass 1117 kroner
  • Halvdagsplass 718 kroner

Inntekt til og med 208 304 kroner  

  • Heldagsplass 608 kroner    
  • Halvdagsplass 391 kroner  

 

Heldagsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. 

Halvdagsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med halvdagsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. 

 

Driftstyrets vedtak om endring av plass på Teglverket skole

Driftsstyret har vedtatt at det fra 1. juni 2016 kun er anledning til å redusere fra hel til halv plass to ganger i året.            

Frist: 1. desember gjeldende fra 1. januar, og 1. juni gjeldende fra 1. august.

 

Påmeldingsplikt til ferier og fridager i AKS

Driftsstyret på Teglverket har vedtatt påmeldingsplikt til ferieopphold på AKS, uavhengig av hel- og halvdagsplass.

Foresatte må aktivt melde på sitt barn på innen fristen før hver ferie og fridag der AKS holder åpent. De som ikke aktivt melder sitt barn på AKS i ferier eller fridager, regnes som at ikke kommer. Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen kan avvises, uavhengig om barnet har hel- eller halvdagsplass.