Hel- og halvdagsplass & feriepåmelding

Aktivitetsskolen grønn logo

Heltid- og deltidsplass, samt gratis kjernetid

Skoleåret 2018/2019 får 1. og 2. trinn tilbud om gratis kjernetid

Skoleåret 2019/2020 får 1. - 3. trinn tilbus om gratis kjernetid

Inntekt over 387 552  kroner

  • Heltidsplass: 3079 kroner
  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 998 kroner
  • Deltidsplass: 2081 kroner.

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt fra 217 999 - 387 552 kroner

  • Heltidsplass: 1208 kroner
  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 431 kroner
  • Deltidsplass: 772 kroner. 

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

Inntekt til og med 217 998  kroner  

  • Heltidsplass: 657 kroner 
  • Heltidsplass med gratis deltakelse etter skoletid: 235 kroner
  • Deltidsplass: 422 kroner. 

Hvis eleven har deltidsplass og gratis deltakelse etter skoletid trenger du ikke betale for plassen.

 

Redusert betaling innvilges kun med riktig dokumentasjon. Ta kontakt med skolen for spørsmål knyttet til det.

 

Barn med særskilte behov

Barn med særskilte behov har rett til plass på AKS fra 1. til 7. trinn. Plassen er gratis fra 5. til 7. trinn.

 

 

Heldagsplass:

Plassen kan benyttes hver dag i AKS sine åpningstider.

Halvdagsplass:

I skole uker så kan plassen benyttes inntil 12 timer per uke. I skolefriuker kan plassen benyttes inntil 2 dager pr.uke.

Gratis kjernetid: 

Praktisering i Bydelen:

I skolens uker så kan plassen benyttes: Mandager, tirsdager, onsdager og torsdager 2,5 time hver dag etter
skoletid.  På fredager 2. timer.

I skolefri uker: Plassen kan benyttes 2 dager pr. uke. Barnet kan være der hele dagen. Faste dager mandag og onsdag.

Inneklemte dager/planleggingsdager: kan plassen benyttes inntil 1/2 dag.

Man kan endre fra hel- til halvdagsplass med gratis kjernetid to ganger i året. Fra 1. august med søknad før 1.juli ( gjerne tidligere for å få saksbehandlet din søknad før sommerferien), samt fra 1. januar med søknad før 1. desember. 

 

Påmeldingsplikt til ferier og fridager i AKS

Driftsstyret på Teglverket har vedtatt påmeldingsplikt til ferieopphold på AKS, uavhengig av hel- og halvdagsplass.

Foresatte må aktivt melde på sitt barn på innen fristen før hver ferie og fridag der AKS holder åpent. De som ikke aktivt melder sitt barn på AKS i ferier eller fridager, regnes som at ikke kommer. Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen kan avvises, uavhengig om barnet har hel- eller halvdagsplass.