Hovedseksjon

Feriepåmelding

Påmeldingsplikt til ferier og fridager i AKS

Driftsstyret på Teglverket har vedtatt påmeldingsplikt til ferieopphold på AKS, uavhengig av hel- og halvdagsplass.

Foresatte må aktivt melde på sitt barn på innen fristen før hver ferie og fridag der AKS holder åpent. De som ikke aktivt melder sitt barn på AKS i ferier eller fridager, regnes som at ikke kommer. Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen kan avvises, uavhengig om barnet har hel- eller halvdagsplass.