Hovedseksjon

Søknad om skolebytte

Blyanter

Her finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker skolebytte til Teglverket skole: 
Oslo kommune - skolebytte/skoleoversikt

Søknad om skolebytte kan sendes på e-post til:
postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk e-post med "Teglverket skole" i emnefeltet).
Du kan også sende brev til:
Oslo kommune Utdanningsetaten, Teglverket skole,
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Slik rangeres søknadene

Hvis det er flere som søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få plass. Søknadene må rangeres etter disse kriteriene:

  • avstand til skolen fra elevens bosted
  • eleven har søsken ved skolen
  • trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • sosiale og/eller medisinske forhold
  • søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen
  • det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage eller liknende