Søknad om skoleplass

Blyanter

Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler
Dersom skolen ikke har ledig kapasitet til å ta inn samtlige som søker skolebytte, skal det legges
vekt på følgende forhold ved rangering av søkere:

- bostedets nærhet til skolen
- søsken ved skolen
- trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
- sosiale og/eller medisinske forhold
- søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn innskrivningsskolen
- praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m."