Hovedseksjon

Søknad om skolebytte/melde om flytting

Blyanter

Slik bytter du skole hvis eleven allerede har skoleplass, hvis eleven ikke har skoleplass, og i forbindelse med flytting. Reglene her gjelder både barneskole og ungdomsskole.: 
Oslo kommune - skolebytte/skoleoversikt