Vår profil – visjon og verdier

Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1–10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkl. Aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. 

Skolen er samlokalisert med en stor og flott flerbrukshall og det har et attraktivt og spennende uteområde med mange muligheter for barn og unge, både på sommer- og vinterstid. Ikke minst har vi Teglverksdammen rett ved siden av oss som gir uante muligheter i forhold til læring

For å sikre lik kvalitet på opplæringen har vi en felles visjon og like verdier. Vi skal åpne dører mot verden og fremtiden, og utvikle samarbeidende, kreative og kunnskapsbyggende elever som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Elever og Ina
Jonas Stene Tandberg, Naima Sadiq Yusuf og Gurdas Virik Singh følger med på nettbrettene sine, mens lærer Ina Camilla Lauvli Engan viser. Foto: Stine Marie Hagen


På Teglverket setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som sammen bygger og produserer kunnskap. For å møte fremtidens arbeidsmarked, trener elevene på "å lære å lære". Elevene skal bli i stand til å ta tak i en idé og gjøre den om til handling, og sammen med andre innhente informasjon og kunnskap for å skape ny kunnskap. 

Vi har lik struktur på alle læringsøktene våre, da vi vet forutsigbarhet øker læringsutbytte. Øktene planlegges og evalueres i fellesskap blant lærerne på trinnet, og alle læringsoppleggene lagres digitalt slik at vi enkelt kan dele dem med hverandre. 

Vi vil gi elevene mulighet for dybdelæring gjennom problemløsende og analytiske oppgaver. Læringsaktivitetene er elevsentrerte, og elevene skal i større grad innhente informasjonen og kunnskapen, snarere enn "å få den servert" av læreren. I tillegg til å ha tilgang på et rikt utvalg fagbøker på læringsbiblioteket vårt har elevene hvert sitt læringsbrett.

Det åpner opp for å gi dem trening i å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Samtidig som det gir dem øvelse i å vurdere ulike kilder til kunnskap og må tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles.