Vår profil - visjon og verdier

Elever og Ina

Foto: Stine Marie Hagen

  • Visjon: Vi åpner dører mot verden og fremtiden
  • Verdier: Samarbeidende – Kreative – Kunnskapsbyggende

 

Samarbeidende

Samarbeid er en sentral forutsetning for å lære og viktig i et arbeidsmarked/samfunnet som er mer flerkulturelt og internasjonalt orientert.

På Teglverket skal vi utvikle:

  • Samhandlende elever som får det beste ut av hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning
  • Elever som kan kommunisere godt, og både gi og motta tilbake- og fremovermeldinger


Kreative

Kreativitet og innovasjon er sentrale kompetanser for økonomisk utvikling og utvikling både i kultur og politikk. 

På Teglverket skal vi utvikle:

  • Elever som er nysgjerrige og lærer seg å se utenfor rammene
  • Elever som er idérike, tar initiativ og kan omsette idéer til handling


Kunnskapsbyggende

Fremtiden har bruk for arbeidstakere og samfunnsborgere som har kompetanse til å bygge ny kunnskap.

På Teglverket skal vi utvikle:

  • Elever som reflekterer, stiller de gode spørsmålene og er bevisste prosessen frem mot målet
  • Elever som evner å produsere ny kunnskap

Fakta om skolen

Teglverket skole ligger sentralt på Teglverkstomta i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkl. Aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling.

Skolen er samlokalisert med en stor og flott flerbrukshall og det har et attraktivt og spennende uteområde med mange muligheter for barn og unge, både på sommer- og vinterstid. Ikke minst har vi Teglverksdammen rett ved siden av oss som gir uante muligheter i forhold til læring.

Drawing of a city