Driftsstyret

Bokstabel

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret ved Teglverket skole består av 7 medlemmer, pluss rektor: 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatt-representanter og 3 eksterne representanter. Rektor er sekretær i driftsstyret, og den som skriver referatene.
 


Medlemmer og varamedlemmer velges for to kalenderår av gangen, og i 2019 består skolens driftsstyre av følgende medlemmer:

Foreldrerepresentanter

Tom Klev (Leder) tom.klev@gmail.com                   
Ragnhild By                     

Eksterne representanter

Ragnar Leine (R) 
Marit Helle (A) (Nestleder)
Knut Tvedten (H)

Ansatt-representanter

Thomas Røst Stenerud
Camilla N. Aamodt
Fra skolen møter rektor, administrativ leder og 
leder for aktivitetsskolen

Vara-representanter

Eksterne:
1) Svein Eilertsen (H)
2) Tor Håkon Tordhol (R)
3) Eirin Faldet (A)

Ansatte:
1) Eline Dieset

Innkallinger Driftsstyre