Hovedseksjon

Driftsstyret

Bokstabel

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret ved Teglverket skole består av 9 medlemmer, pluss rektor: 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatt-representanter, 3 eksterne representanter og 2 elevrepresentanter. Rektor er sekretær i driftsstyret, og den som skriver referatene.
 


Medlemmer og varamedlemmer velges for to kalenderår av gangen, og i 2020-2021 består skolens driftsstyre av følgende medlemmer:

Foreldrerepresentanter

Ragnhild By (Leder)            
Joakim Sundnes (nestleder)

Eksterne representanter

Terje Skaufjord (R) 
Geir Storli Jansen (MDG) 
Knut Tvedten (H)

Ansatt-representanter

Thomas Røst Stenerud
Ylva Torsteinsson
Irene Langeid (rektor)

Elevrepresentanter

Adnan Ahmed Abdi, klasse 8B
Dino Juhas, klasse 8A

Vara-representanter
Foreldre:
Tommy Størseth
Marius Mathisen
Bjørn Gaarder Johansen

Elever:
Halleluya Bacilious
Naomi M. Fadlabi Scharling

Eksterne:
1) Jan Magne Steinbakken (H)
2) Odin Hørthe Omdahl (MDG)
3) Håvard Haagenrud (V)