Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret ved Teglverket skole består av 9 medlemmer, pluss rektor: 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatt-representanter, 3 eksterne representanter og 2 elevrepresentanter. Rektor er sekretær i driftsstyret, og den som skriver referatene.

Medlemmer og varamedlemmer velges for to kalenderår av gangen, og i 2022-2023 består skolens driftsstyre av følgende medlemmer:

Foreldrerepresentanter

Brit Vareberg (Leder), foresatt 9A            
Bjørn Gaarder Johansen (nestleder), foresatt 9B

Eksterne representanter

Terje Skaufjord (R) 
Geir Storli Jensen (MDG) 
Knut Tvedten (H)

Ansatt-representanter

Florime Mamuti
Maria Patsis-Torgersen
Irene Langeid (rektor)

Elevrepresentanter

Ida Tanderø Gullerud, klasse 9B
Suki Cecilia Lydersen Botez, klasse 10C

Vararepresentanter
Heidi Slåen, foresatt 10B
Katharina Dale Håkonsen, foresatt 7B
Abtin Ziaie, elev 9A
Ingeborg Lundtveit Eie, elev 9B

Eksterne:
1) Jan Magne Steinbakken (H)
2) Børge Andre Roum (MDG)
3) Håvard Haagenrud (V)