Hovedseksjon

Den gode timen

Innskriving

Kjennetegn:

 • Starter presis
 • Har tydelig oppstart med mål, forventninger og plan for timen
 • Skaper interesse, bygger på og aktiverer forkunnskap hos eleven
 • Har tilpassa og varierte arbeidsmetoder
 • Har bevisst bruk av grunnleggende ferdigheter
 • Har høyt læringstrykk og ambisjoner for alle elever
 • Aktive elever som produserer og søker ny kunnskap
 • Elever som lærer å lære (metalæring)
 • Preges av læringsoppgaver som er problemløsende og samhandlende
 • Reflekterende spørsmål
 • Tydelige beskjeder og instruksjoner
 • Tilbake- og fremovermeldinger til elevene underveis
 • Preges av ros og oppmuntring
 • Har en god oppsummering som henter opp målet for timen