Hovedseksjon

Læringsteknologi

Nyere forskning og erfaring viser at økt bruk av læringsteknologi blant annet kan gi:
• Bedre tilpasset opplæring
• Økt motivasjon for læring
• Bedrede grunnleggende ferdigheter
• Progresjon i fag
• Bidra til at flere elever fullfører og består videregående opplæring
• Bruk av læringsteknologi i skolen har også en selvstendig verdi da elevene blir vant til å bruke tilsvarende teknologi som de møter i hjemmet og senere i arbeidslivet.

Samtidig viser forskning og erfaring at læringsteknologi i seg selv ikke skaper god læring, og at en høy dekning av digitale enheter ikke er ensbetydende med økt læring. Det er i kombinasjon med digitalt kompetente lærere, god tilgang på digitale enheter og godt digitalt innhold at de gode læringsopplevelsene skapes.