Hovedseksjon

Åpen dag for byomfattende spesialavdeling PLUSS

Pluss

Tidspunkt for Åpen dag høsten 2023. 

Fredag 27.oktober og fredag 24.november kl.10.00-11.00 for ALFA som er gruppen for elever med multifunksjonshemming.

Fredag 27.oktober og fredag 24.november kl.12.00-13.00 for OMEGA som er gruppen for elever med psykisk utviklingshemming.

Målgruppe:

Elever som skal søkes inn til et helhetlig spesialpedagogisk tilbud fra 1.-10.trinn.

Vi har to tilbud:

Alfa - for elever med multifunksjonshemming
På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeuter, vernepleier og assistenter med ulik bakgrunn. Alfa har elever som kan få god oppfølging av fysioterapeut som arbeider på skolen et par dager i uken. Dette forutsetter at elevenes bydel kjøper tjenester fra bydel Grünerløkka.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, selvstendighetstrening, samhandling, gode sanseopplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Gruppen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i elevenes IOP.

Som en del av fysioterapitilbudet får enkelte elever rideterapi og bassengterapi i oppvarmet basseng. Vi håper at dette tilbudet kan fortsette.

Omega - for elever med psykisk utviklingshemming

På avdelingen arbeider det spesialpedagoger, musikkterapeut og assistenter med ulik bakgrunn.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, generelle læringsmål i lesing og skriving, samt tallforståelse (for enkelte), samhandling, selvstendighetstrening, gode opplevelser, musikk og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Gruppen har aktiviteter samlet og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i elevenes IOP. Det er fokus på både ADL-trening og elevenes individuelle behov.

Elevene på Omega kan bruke nettbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver.

Omega er mye på tur i nærmiljøet, på turer til attraksjoner rundt om i Oslo, samt i skog og mark.

Program for dagen:

- Presentasjon av tilbudet.

- Åpning for spørsmål.

- Kort omvisning på avdelingen

Dere velger selv hvilken av de to dagene som passer best for dere.

Gi beskjed til Victoria eller Kristine hvilken dag dere ønsker å komme og hvor mange dere blir. Frist for påmelding til den 27.oktober er 24.oktober, frist for påmelding til den 24.november er 20.november.

Påmelding sendes til:

ALFA v/Victoria Pettersen Johnsen victoria.p.johnsen@osloskolen.no

OMEGA v/Kristine Amlien kristine.amlien@osloskolen.no