Hovedseksjon

Skolestartere

AKS-figurer-blå
  • Alle 1.klassinger har på vest ute (for å se at de er 1.klassinger)
  • Alle 1.klassinger får tilbud om hvilestund etter måltidet. Vi har puter og pledd
  • Alle 1.klassinger har en base som alltid er åpen. Der skal vi ha det rolig med hyggelige bordaktiviteter, lesing og bygging
  • Alle 1.klassinger får en primærkontakt den første tiden ved oppstart av AKS. Dette er en assistent på trinnet 
  • Vi serverer sjeldnere knekkebrød på 1.trinn grunnet tenner og mangelen på dem
  • 1.klassingene får ikke tilbud om kurs det første semesteret da vi fokuserer på å bli kjent med hverandre og skolen, samt bygget laget
  • 1.klasse har høyere bemanning enn øvrige trinn
  • For en mildere overgang fra barnehagen, tilstreber vi å ha tilnærmet lik hverdag på AKS som i barnehagen. Vi er flere barn og færre voksne, men har samlingstund i mindre grupper to ganger daglig i «ferie-AKS».