Hovedseksjon

Samarbeid skole-hjem

  • Vi gjennomfører to foreldremøter og to utviklingssamtaler i året
  • Vi samarbeider med de foresatte om planlegging og gjennomføring av foreldremøtene
  • Vi kommuniserer tydelig faglige og sosiale forventninger med elever og foresatte
  • Vi svarer på henvendelser fra foresatte raskest mulig, helst samme dag
  • Ressurslærere holder foresatte orientert om utviklingen i faget

Veileder for hjem–skole samarbeid finner du her