Hovedseksjon

Eksamen

Skriftlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
 • Skriftlig eksamen i norsk og engelsk har forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren.

  Plan for skriftlig eksamen 2024

  Plan skriftlig eksamen 2024.jpg

Muntlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
 • Oslo kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
 • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
 • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Muntlig eksamen har varighet på inntil 30 min. per elev, muntlig-praktisk eksamen har varighet på inntil 45 min. per elev.

Plan for muntlig/muntlig-praktisk eksamen 2024Plan muntlig-praktisk eksamen 2024.jpg