Hovedseksjon

Hasle skolekorps

logo

Korpset har i flere tiår satset høyt på barnas musikalske utvikling. Det gis, i tillegg til opplæring i samspill, også instrumentalundervisning. På prosjektbasis gis det også opplæring i ensembler, teori, direksjon og komposisjon/arrangering.

Korpsets instruktører har høy musikkfaglig kompetanse, og flere er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole. Det er viktig for korpset at musikantene får god musikalsk skolering og samtidig bygger et godt og utviklende miljø basert på den enkelte musikants behov.

Gjennom høy aktivitet i form av undervisning, øvelser, konserter, ensembler, historie- og teoriundervisning, seminarer og opplæring av unge ledere er korpset en god og trygg møteplass for barn og unge i nærmiljøet på tvers av alder, klasser og skoler.

Les mer om korpset her: https://hasleskolekorps.no