Møte med Bydel Grünerløkka og Gamle Oslo

Møte med Bydel Grünerløkka og Gamle Oslo

Bydelene møtte Teglverket og Hasle skole samt FAU-ene med sterk fagkompetanse og representasjon fra bydelsledelsen. Fra venstre: Inger Eik Ravndal – Nestleder FAU Teglverket skole, Heidi Høyem – Adm. Teglverket skole, Elisabeth Lundstrøm, Salto bydel Gamle Oslo, Sture Bye- Leder FAU Teglverket skole, Elisabeth Palmgren – rektor Teglverket skole, Jens Christian Holm- Gateteam bydel Grünerløkka, Pia Bodahl – FAU leder Hasle skole, Finn Bovim – bydelsoverlege bydel Grünerløkka, Nina Kristiansen – Sinsen kulturhus. Maria Tindberg - rektor Hasle skole måtte gå tidlig og ble ikke med på bildet. Fotograf, og deltaker på møtet: Camilla Farstad – SaLTo koordinator bydel Grünerløkka.

 

Bakgrunnen for møtet er rektor Elisabeth og FAUs felles opptatthet av områdets sosiale utvikling og hvordan en best kan sikre tilbud til barn og unge som vokser opp i vårt nærområde.

Skolene har elever fra begge bydelene, og disse stilte med en god bredde og svært mye fagkunnskap representert ved SaLTo-ansvarlige fra begge bydelene, gateteam, bydelsoverlege og ansvarlig for Sinsen Kulturhus – som er det største kultur- og oppveksttilbudet for barn over AKS-alder i bydelene. 

Sterkt og klart engasjement

Det var et svært godt møte, og begge bydelene ønsket initiativet velkommen. Målsetningen for møtet var å se på hvordan vi best kan jobbe sammen til det beste for våre barn, og å klargjøre hva vi kan forvente av hverandre i dette arbeidet.

Bydelene ønsker seg en tettere dialog med både tydeligere og nærmere samhandling – ikke bare med skolene og FAU, men også med engasjerte foreldre. I et slikt samarbeid kan de både bidra med ressurser og noe økonomiske bidrag.

De ser også verdien av å etablere geografisk nære løsninger til området for å sikre tilbudene til barn- og unge også utenfor AKS-tilbud og ved siden av organisert idrett og aktivitet, og ønsker bidra til å sette fokus på dette.

Sammen om gode oppvekstvillkår for våre barn

Bydelene, FAU-ene og skolenes ledelse ble enige om å jobbe videre med å sette opp felles workshops fasilitert av oppvekstkontor/gateteam rettet mot både skolene og foreldrene, nettopp for å etablere den nødvendige nærheten og å gripe fatt godt engasjement.

Videre skal skolene se nærmere på hvordan spesielt bydel Grünerløkka har jobbet med Frydenberg skole som en mulig modell for å skape bedre møteplasser.

I tillegg vil bydelenes fagenheter støtte FAU og skolens arbeid for det sosiale miljø videre – spesielt med tanke på å uttrykke behov for lokasjoner og nok plass i den nye byen som er i utvikling. En støtte som kan gis både i form av faglige råd og bistand, i støtte og i bidrag inn i møter og fremtidige diskusjoner.

Både bydelene og vi deler det samme målet om at folk skal bli i bydelen og det geografiske nærområdet, og at det skal være et godt sted å vokse opp.

Hva skal FAU ved Teglverket skole gjøre videre?

Fra skolen og FAUs side vil det jobbes løpende med utviklingen av det sosiale miljøet. Først ut er høringsuttalelser knyttet til planprogrammet for Den Grønne Ringen – hvor vi fokuserer på nødvendigheten av møteplasser og verdien av å sikre trafikken for våre barn og unge. Deretter følger høringsuttalelser på planverket for Hasle og Valle Hovin – et planverk som påvirker oppvekstvillkårene for våre barn de neste 10 årene og lenger.

Deretter jobber vi med fremtidige møter med både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten for å sikre at våre behov blir hørt.

Vi ser frem mot det videre arbeidet og mulighetene for å være med på å skape et godt oppvekstmiljø og et flott nærmiljø for både foreldre og barn.

Med hilsen/
FAU
Teglverket skole