3.trinnsbasen og 4. trinnsbasen

hverdagshelter på 4.trinn

 

3. trinn består av en baseleder og seks assistenter.

4. trinn består av en baseleder og fem assistenter.

 

Kurs

I starten av hvert semester vil baseleder sende ut en introduksjon av kurstilbudet der elevene i samarbeid med sine foresatte kan melde seg på.

Vi ønsker å tilby varierte kurs slik at hvert enkelt barn kan finne noe de opplever som morsomt, lærerikt og motiverende.

Vi setter opp kurs basert på de ansattes kompetanse.

Eksempler på kurs kan være:

- Allidrett

- Kunst- og formingskurs

- Opplev Oslo (elevene reiser rundt i Oslo og oppdager skog og mark, museer, parken, ulike yrker, konserter osv)

- Kor

- Kokkekunst

- Svømming

- Teater

- Dansekurs

- Barneyoga

- Fotballproff

- Forskningskurs

- Robotkodekurs

 

Kursene vil variere fra år til år, men vi vil alltid ha fokus på temaområder i rammeplanen, samt grunnleggende ferdigheter:

 

Temaområder:

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling

- Kunst, kultur og kreativitet

- Fysisk aktivitet

- Mat og helse

 

Grunnleggende ferdigheter:

- Språk - lesing, skriving og muntlige ferdigheter

- Regning og matematikk

- Digitale ferdigheter

 

Velgerom

I tillegg til kurs gjennom uken har vi fokus på lek og sosial kompetanse. Hver dag settes det opp velgerom der elevene selv kan velge ulike uorganiserte aktiviteter.

Eksempler på velgerom kan være:

- Brettspill

- Lego

- Dans

- Gymsal

- Bibliotek

- Klipp og lim

- Rollespillek

- Utelek

- Perling

- Konstruksjonslek

 

 

 

Feriene på TeglA

Feriene på TeglA er litt annerledes enn hverdagen. Vi drar ofte på turer rundt i Oslo. Enten et sted vi har vært før eller et helt nytt sted. Vi drar ofte ut i skogen og griller eller så kan vi tilbringe deler av dagen på museum, kino eller konserter.