Hovedseksjon

2.trinnsbasen

2. trinn i botanisk hage

2. trinn består av en baseleder, samt seks assistenter.

Elevenes dag på AKS består av måltid i klasserom ved overgang fra skole, utetid, kurs og velgerom.

 

Kurs

I starten av hvert semester vil baseleder sende ut en introduksjon av kurstilbudet der elevene i samarbeid med sine foresatte kan melde seg på.

Vi ønsker å tilby varierte kurs slik at hvert enkelt barn kan finne noe de opplever som morsomt, lærerikt og motiverende.

Vi setter opp kurs basert på de ansattes kompetanse.

Eksempler på kurs kan være:

- Allidrett

- Kunst- og formingskurs

- Opplev Oslo (elevene reiser rundt i Oslo og oppdager skog og mark, museer, parken, ulike yrker, konserter osv)

- Kor

- Dansekurs

- Barneyoga

- Fotballproff

- Forskningskurs

 

Kursene vil variere fra år til år, men vi vil alltid ha fokus på temaområder i rammeplanen, samt grunnleggende ferdigheter:

 

Temaområder:

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling

- Kunst, kultur og kreativitet

- Fysisk aktivitet

- Mat og helse

 

Grunnleggende ferdigheter:

- Språk - lesing, skriving og muntlige ferdigheter

- Regning og matematikk

- Digitale ferdigheter

 

Velgerom

I tillegg til kurs gjennom uken har vi fokus på lek og sosial kompetanse. Hver dag settes det opp velgerom der elevene selv kan velge ulike uorganiserte aktiviteter.

Eksempler på velgerom kan være:

- Brettspill

- Lego

- Dans

- Gymsal

- Bibliotek

- Klipp og lim

- Rollespillek

- Utelek

- Perling

- Konstruksjonslek

 

 

Vi på 2. trinn er opptatt av å være ute og benytter flittig naturen og byen vår. I skoleferier er vi ofte på tur, noe elevene setter stor pris på.