Hovedseksjon

1. trinnsbasen

1. trinn på bibliotek

1. trinn består av en baseleder, samt fem assistenter.

Elevenes dag på AKS består av måltid i klasserom ved overgang fra skole, utetid, kurs (etter jul) og velgerom.

Kurs

1.trinn begynner med kurs etter jul. Baseleder sender ut en introduksjon av kurstilbudet der elevene i samarbeid med sine foresatte kan melde seg på.

Vi ønsker å tilby varierte kurs slik at hvert enkelt barn kan finne noe de opplever som morsomt, lærerikt og motiverende.

Vi setter opp kurs basert på de ansattes kompetanse.

Eksempler på kurs kan være:

- Allidrett

- Kunst- og formingskurs

- Opplev Oslo (elevene reiser rundt i Oslo og oppdager skog og mark, museer, parken, ulike yrker, konserter osv)

- Kor

- Rollespill

- Fotballproff

- Instrumentopplæring

- Bokklubb

- Forskning

Kursene vil variere fra år til år, men vi vil alltid ha fokus på temaområder i rammeplanen, samt grunnleggende ferdigheter:

Temaområder:

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling

- Kunst, kultur og kreativitet

- Fysisk aktivitet

- Mat og helse

Grunnleggende ferdigheter:

- Språk - lesing, skriving og muntlige ferdigheter

- Regning og matematikk

- Digitale ferdigheter

Velgerom

I tillegg til kurs gjennom uken har vi fokus på lek og sosial kompetanse. Hver dag settes det opp velgerom der elevene selv kan velge ulike uorganiserte aktiviteter.

Eksempler på velgerom kan være:

- Brettspill

- Lego

- Dans

- Gymsal

- Bibliotek

- Klipp og lim

- Rollespillek

- Utelek

- Konstruksjonslek

Oppstart på AKS

Vi anbefaler at elevene får noen dager på AKS før skolen starter i august. Det er fint å kunne bli kjent med medelever, skolebygget og de voksne før skolen starter.

I august arbeider vi med å trygge elevene, bli godt kjent med de, samt de foresatte.

Alle elever får tildelt en primærkontakt  som vil følge en gruppe elever svært tett i oppstartsukene. Primærkontakten har samling med sin gruppe hver dag, der de spiser sammen, snakker, leker og bli kjent. 

Alle elevene vil også være masse sammen i løpet av dagen, både ute og inne.

1. trinn vil være mye på skolens område de første ukene, men det vil arrangeres turer i alle ferier i løpet av året.

1. trinn vil ha mye fokus på å innarbeide gode rutiner for elevene. Vi jobber derfor mye med overganger, orden i garderobe, base, klasserom og ganger, turrekker, måltidsrutiner, og gjør elevene kjent med skolens ordensreglement.

Den første tiden vil være preget av masse lek, arbeid med sosialt samspill og mye moro.

Det er viktig med god dialog mellom baseleder/assistenter og foresatte. Det kan til tider være vanskelig å slå av en lengre prat i de mest hektiske hentesituasjonene, men vi prøver så godt det lar seg gjøre. Baseleder er også tilgjengelig på e-post og telefon. Vi trenger å vite hva ditt barn har behov for, så ikke nøl med å ta kontakt. Vår oppgave er å trygge skolestarterne, bli kjent med hver enkelt barns behov og passe på at de finner gode og motiverende aktiviteter som bidrar til økt læring og glede.