Hovedseksjon

PLUSS

Pluss

Alfa og Omega er to avdelingen som tilsammen utgjør PLUSS-avdelingen.

Elevene på TeglA PLUSS har ulike aktiviteter hver for seg på avdeling, men samles kl. 15.30 daglig.

I ferier og fridager reiser ofte avdelingene på tur rundt i nærmiljøet, men noen ganger også lengre turer.

PLUSS-avdelingen har fine egne uteområder som er universelt utformet, samt en stor skolegård med mulighet for mange fine aktiviteter.

Elever på PLUSS får tilbud om gratis AKS-plass fra 5. - 7. trinn.

 

Alfa

Satsingsområder på Alfa

Bygge et god team, hvor alle trives og de voksne kan lett følge barnas initiativ. Vi jobber mye med konseptet tegn til tale og ikke minst hjelpe barna med fysiske aktiviteter som er viktig for både fysisk og emosjonell utvikling.

Aktiviteter: Matlagingskurs hver dag, eventyrkroken, kreative barn (formgiving), dramatisering, super-kino-fredag, fysiske aktiviteter som fullføres etter tett samarbeid med fysioterapeutene våre.

 

Omega

Satsingsområder på Omega

Vi jobber veldig mye med tegn til tale og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.  Vi satser også på at barna skal få tilgang til forskjellige ute- og inneaktiviteter som bidrar til en motorisk utvikling. Vi jobber kontinuerlig med integrering inn i mot ordinær AKS, samt omvendt integrering.

 

Aktiviteter: Matlaging, kreative barn(formgiving), eventyrkroken, drama og teater, sang- og dansestund, fysisk aktivitet både ute og i flerbrukshallen, samt super-kino-fredag.  

 

AKS for 8. - 10. trinn

Elever i byomfattende avdeling som har plass frem til 7. trinn kan forlenge opphold i AKS fra 8. - 10. trinn.

Foresatte må kontakte sin bydel for at de skal søke plass til eleven. Bydelen betaler for elevens AKS-plass ved å inngå en oppholdskontrakt med aktivitetsskolen.

Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med skolen i god tid om spørsmål knyttet til denne prosessen.