PLUSS

Pluss

Alfa og Omega er to avdelingen som tilsammen utgjør PLUSS-avdelingen.

Elevene på TeglA PLUSS har ulike aktiviteter hver for seg på avdeling, men samles kl. 15.30 daglig.

I ferier og fridager reiser ofte avdelingene på tur rundt i nærmiljøet, men noen ganger også lengre turer.

PLUSS-avdelingen har fine egne uteområder som er universelt utformet, samt en stor skolegård med mulighet for mange fine aktiviteter.

 

Alfa

Satsingsområder på Alfa

Bygge et god team, hvor alle trives og de voksne kan lett følge barnas initiativ. Vi jobber mye med konseptet tegn til tale og ikke minst hjelpe barna med fysiske aktiviteter som er viktig for både fysisk og emosjonell utvikling.

Aktiviteter: Matlagingskurs hver dag, eventyrkroken, kreative barn (formgiving), dramatisering, super-kino-fredag, fysiske aktiviteter som fullføres etter tett samarbeid med fysioterapeutene våre.

 

Omega

Satsingsområder på Omega

Vi jobber veldig mye med tegn til tale og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.  Vi satser også på at barna skal få tilgang til forskjellige ute- og inneaktiviteter som bidrar til en motorisk utvikling. Vi jobber kontinuerlig med integrering inn i mot ordinær AKS, samt omvendt integrering.

 

Aktiviteter: Matlaging, kreative barn(formgiving), eventyrkroken, drama og teater, sang- og dansestund, fysisk aktivitet både ute og i flerbrukshallen, samt super-kino-fredag.