Informasjon om brannen ved Norsk gjenvinning, Haraldrudveien.

Brannbil

Skolen har fulgt alle beredskapsprosedyrer.

Vi har vært i kontakt med Undervisningsbygg, Utdanningsetaten og fulgt OBRE sine anvisninger gjennom dagen. Lærere har snakket med elevene om at dette ikke er farlig for oss, men det kan nok for noen ha vært litt skummelt å se den svarte røyken. Samtidig som noen synes det var kjempespennende. Vi kunne, både i lillefri og storefri, være ute. Mesteparten av røyken blåste mot Helsfyr og Bryn, og vi fikk opplyst at det ikke var giftige gasser. 

Klokken 1330 fikk vi beskjed om å stenge ventilasjonsanlegget for ikke å dra røyken inn. 
Det er ikke farlig for noen å oppholde seg ved skolen eller utenfor skolen, men fordi vi har vært nødt til å stenge ventilasjonsanlegget, har vi oppfordret de foresatte om å hente barna på AKS så tidlig som mulig.  

Elisabeth Palmgren, rektor