Trenger du noen å snakke med?

Iphone

Ta kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på, ønsker å drøfte eller trenger hjelp til.

1.-7.trinn:
Sosiallærer Cathrine Rauan: cathrine.rauan@ude.oslo.kommune.no 
Tlf: 990 01 074
Send en e-post, så svarer hun deg skriftlig eller ringer deg opp igjen.
 
8.- og 9. trinn:
Sosialpedagogisk rådgiver Reidun Marie Larsen: Epost: Reidun.Marie.Larsen@ude.oslo.kommune.no 
Tlf: 97 14 01 90. 
Send en e-post så svarer hun deg skriftlig eller ringer deg opp igjen. 

Kontaktinfo helsesykepleiere:
1-7 trinn - Helsesykepleier Brit Skillebekk Tlf. 95131078. 
E-post: brit.skillebekk@bga.oslo.kommune.no  
Helsesykepleier Ola Petter Deildok Tlf. 47788205.
E-post: ola.petter.deildok@bga.oslo.kommune.no