Velkommen til skoleåret 2019/2020

lek

1.trinn: 10:00 (sted: hovedinngang)
2.trinn: 08:15 (sted: trappetårn H)
3.trinn: 08:15 (sted: trappetårn B)
4.trinn: 08:15 (sted: trappetårn G)
5.trinn: 08:15 (sted: trappetårn H)
6.trinn: 08:15 (sted: trappetårn G)
7.trinn: 08:15 (sted: trappetårn G)
8.trinn: 09:00 (sted: Kunnskapstrappa)

Vi gleder oss til å se dere mandag 19. august!