Hovedseksjon

Om mobilbruk og bruk av smartklokker på Teglverket skole

Mobilbruk elever

Målet er færre forstyrrelser og et styrket skolemiljø

Streng regulering skal bidra til å:

  1. gi færre forstyrrelser i undervisningen og fremme læring
  2. styrke skolemiljøet og forhindre mobbing og andre krenkelser
     

Vi følger anbefalingene til regjeringen og UDIR og strammer inn mobilbruken. Det betyr at fra mandag 26. februar må alle elever legge mobilen i mobilhotellet når skoledagen starter. Mobilen skal ligge i mobilhotellet til skoledagen er slutt. Elevene får ikke ha mobil i friminuttene.

I Teglverket skoles ordensreglement står det at eleven skal:

  • -Legge mobiltelefonen i mobilhotellet. Mobilen skal settes på lydløs. Dette gjelder gjennom hele skoledagen, inkludert friminutt og i AKS-tiden.
  • -Skru av mobilfunksjonene på smartklokken. Klokken skal ikke brukes som mobiltelefon i skole/AKS-tid. Klokken skal settes på lydløs. Dette gjelder gjennom hele skoledagen, inkludert friminutt og i AKS-tiden.

Reaksjoner ved brudd på reglene vil i første omgang være:

  • Anmerkning
  • Skriftlig melding til foresatte

Vi ber om forståelse for at de ansatte ikke kan bruke uforholdsmessig mye tid på dette, og vi vil raskt gå i dialog med foresatte hvis elever ikke etterfølger dette.