Hovedseksjon

Aktivitetskveld og førskoledag for skolestartere

Teglverket skole og skolegård

Førskoledag onsdag 12. juni, kl. 09.00-11.00

På førskoledagen 12.juni blir elevene ropt opp, og går inn i klasserommene til første trinn. De blir tilfeldig delt i to grupper, dette er ikke klassene de skal starte i til høsten. Mens barna er i klassene med våre ansatte, blir det et foreldremøte for dere foresatte. Her blir det gitt informasjon om skolen og alt som er viktig før og ved skolestart. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Aktivitetsdag tirsdag 28.mai, kl. 17.00-18.00

På aktivitetskvelden prøver vi å legge til rette for enkle og inkluderende aktiviteter, der målsetningen er at alle skal kunne delta på noe som passer dem. Vi får hjelp av noen av elevene på femte trinn som skal være faddere til høsten.

Vi minner alle om å søke plass på aktivitetsskolen. Spørsmål om dette kan rettes Janne Beck Engebretsen. janne.engebretsen@osloskolen.no

Møtested: Teglverket skole (v/hovedinngangen i den store skolegården)