Velkommen på besøk

Glade barn

Vi har stor pågang av besøkende, og har derfor valgt å organisere besøksdager.

For skoleåret 2020-2021 har vi følgende datoer:

Måned

Dato

Oktober

27.10.20

November

24.11.20

Januar

19.01.21

Mars

16.03.21

Mai

11.05.21


Ta kontakt med  teglverket@ude.oslo.kommune.no for å finne ut om det passer.

Priser for skolebesøk (pdf)

Velkommen til oss!

  • Visjon: Vi åpner dører mot verden og fremtiden
  • Verdier: Samarbeidende – Kreative – Kunnskapsbyggende