Velkommen på besøk

Glade barn

Vi har stor pågang av besøkende, og har derfor valgt å organisere besøksdager.

For skoleåret 2019-2020 har vi følgende datoer:

Måned

Dato

Oktober

29.10.19

November

26.11.19

Januar

21.01.20

Mars

17.03.20

Mai

12.05.20


Ta kontakt med  teglverket@ude.oslo.kommune.no for å finne ut om det passer.

Priser for skolebesøk (pdf)

Velkommen til oss!

  • Visjon: Vi åpner dører mot verden og fremtiden
  • Verdier: Samarbeidende – Kreative – Kunnskapsbyggende