RØDT NIVÅ PÅ TEGLVERKET SKOLE MARS 2021

Koronaviruset

Informasjon til foresatte om rødt nivå på Teglverket skole. 

Onsdag 10. mars er elevene på barnetrinnet på skolen til følgende tider:

1. og 2. trinn   kl. 10:00-13:00
3. og 4. trinn   kl. 10:15-13:15
5.-7. trinn        kl. 10:30-13:30

Ungdomstrinnet har fjernundervisning i morgen, onsdag 10. mars. Oppleggene legges ut kl. 10:00.

Fra torsdag er det følgende tider som gjelder:

1. og 2. trinn   kl. 08:30-13:00
3. og 4. trinn   kl. 08:45-13:15
5.-7. trinn        kl. 09:00-13:30

Lærerne på ungdomstrinnet sender ut beskjed om hvilken timeplan som gjelder fra torsdag i løpet av morgendagen.

PLUSS er én kohort og har ordinære tider både på skole og AKS.

AKS

Aktivitetsskolen på Teglverket har, for å ivareta kravene til smittevern og med hjemmel i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), besluttet å redusere åpningstidene i AKS.

NB! ONSDAG 10. MARS ER AKS STENGT PÅ MORGENEN!

Fra 11. mars og inntil videre er åpningstidene i AKS følgende:

1. og 2. trinn kl. 13:00-16:00.

3. og 4. trinn kl. 13:15-16:00.

For barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov, er AKS åpen på morgenen fra 7:30 (fra torsdag 11. mars) og på ettermiddagen fra 16:00-16:30.

De som fyller kriteriene for samfunnskritiske samfunnsfunksjoner, og har behov for å benytte seg av morgen-AKS og/eller tiden fra kl. 16:00-16:30, må sende en e-post til Janne Beck Engebretsen: janne.beck.engebretsen@ude.oslo.kommune.no.

Smitteveilederne er under revisjon sentralt, men inntil videre er det følgende veiledere som gjelder: www.udir.no/smittevernveileder

Trafikklysmodell for barneskolen

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter
  Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  Tilstrebe samme kohorter på AKS som i skolen
  Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
  Unngå trengsel og store samlinger
  Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 Trafikklysmodell for ungdomsskolen

Rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter
  Kohortene bør ha faste klasserom
  Ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
  Unngå trengsel og store samlinger
  Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Vi må unngå trengsel og store samlinger. Derfor oppfordrer vi elevene til å komme presis, og håper dere foresatte kan hjelpe oss med dette. Vi ønsker at elevene kommer rett før undervisningen skal starte, at de går rett til oppstillingsplassen sin og stiller opp sammen med kohorten sin.  

Rødt nivå gjelder i denne omgang frem til påskeferien, men vi forbereder oss på at det kan forlenges.

Ta vare på hverandre!

Mvh Irene Langeid, rektor Teglverket skole