Midlertidig åpning Njåls vei

Midlertidig åpnet

En midlertidig åpning av turvei D2 vil starte mandag 2. oktober fra Tiedemannsbyen til Tiedemannsparken og kan brukes fremover. Det gjenstår arbeid med midtkantstein og asfaltering som vil bli utført senere i høst (kortere periode). Bymiljøetaten vil gi beskjed i god tid. 

Bymiljøetaten skal grave en kabeltrase der hvor vi har gangtrafikk i dag mellom Hovinveien og  Sigurd Holes vei. Det betyr at den vil bli stengt i uke 40, med start mandag 2.oktober. Den åpnes igjen uke 41. I den tiden som denne gangtrasen blir stengt kan dere bruke trasen ved Njåls vei som blir åpnet.